Shizen Food

Shizen Food

Shizen Food

Shizen Food

Shizen Food
Shizen Food

Thông tin sản phẩm

  • CÒI SÒ ĐIỆP ĐÔNG LẠNH
  • Giá: Liên hệ
  •   Lượt xem: 3830
  • - Nguồn gốc: Nhật Bản - Size 2SS: 36-40 còi/kg - Size M: 26-30 còi/kg
  • Thông tin sản phẩm
  • Bình luận

Sản phẩm cùng loại